Klachtenprocedure


Looijen Schilderwerken en Bouwonderhoud streeft ernaar de dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. 

Daarbij spelen onder meer inhoud, bereikbaarheid, snelheid van werken, kwaliteit, veiligheid en informatievoorziening een rol. 

Bent u, als opdrachtgever of als werknemer, ontevreden over onze dienstverlening? 

Dan kunt u een klacht indienen.

Looijen Schilderwerken en Bouwonderhoud beschouwt klachten  als een kans om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, zodat we u als klant beter kunnen adviseren.

Iedere uiting van onvrede inzake onze dienstverlening, welke niet na een enkele toelichting of onmiddellijke correctie kan worden verholpen, behandelen wij als klacht.     

We vinden het belangrijk dat u uw klacht kenbaar kunt maken.


Om u te verzekeren van een goede afhandeling van uw klacht heeft Looijen Schilderwerken en Bouwonderhoud een 

duidelijke klachtenprocedure; Heeft u een klacht?

1. Klacht indienen;


U kunt uw klacht indienen per mail naar info@looijenschilderwerken.nl.

2. Uw klacht wordt in behandeling genomen;


De klacht wordt onderzocht door de verantwoordelijke functionaris. 

Ook informeert hij/zij naar de mening van de binnen Looijen Schilderwerken en Bouwonderhoud betrokken persoon/personen.

3. Er wordt telefonisch contact met u opgenomen;


Binnen 3 werkdagen na ontvangst van de klacht zal de verantwoordelijke functionaris telefonische contact met u opnemen om de klacht te bespreken.

Indien nodig of gewenst zal dit op locatie gebeuren.


4. Oplossing;


De verantwoordelijke functionaris zal u een oplossing aanbieden en deze oplossing uiteindelijk per mail bevestigen.

Klachtenbeheer;

Het klachtdossier wordt gedurende een periode van 5 jaar bewaard nadat de klacht is afgehandeld.